wz

BROŽOVÁ Kateřina

BROŽOVÁ Kateřina - herečka, 9. 2. 1968 Praha, vdaná (97).
MANŽEL
Zdeněk Toman (1961, Ing., podnikatel, gener. ředitel AGT a. s. group).
RODIČE
Zdeněk B. (1932, doc. DAMU, houslista) a Jelena Kovalevská (1934, balerina, prof. konzerv.).
NYNÍ
herečka.
STUDIA
Div. fak. AMU, obor herectví, Praha 91.
KRÉDO
Vážit si sama sebe - být pokorná k práci i k lidem - ze všech okolností zůstat stát nohama na zemi.
ZÁJMY
jízda na koni, rybaření, příroda, hudba, muzikál, zpěv.
PROFESNÍ DRÁHA
91- angažmá v Div. na Vinohradech, 97- hostování v Hudebním divadle v Karlíně.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
nikdy v žádné polit. straně.
DÍLO
div. role - např.: Róza - Tanec na konci léta (B. Friel), Princezna Urraca - Cid (P. Corneille), Sylvie - Dva kavalíři z Verony (W. Shakespeare), Orsetta - Poprask na laguně (C. Goldoni), Angelika - Zdravý nemocný (Moliére), Gwendolina - Jak je důležité míti filipa (O. Wilde) aj. Muzikál: Linda - Sny z Nového Yorku, Sugar - Někdo to rád horké. TV seriál: Život na zámku (Renáta). Inscenace, např.: Rukama nevinnosti (rež. V. Polesný), Vzpomínka na Hamleta (rež. O. Daněk), Švédská mísa (rež. J. Prokop) aj. Film, např.: Stav ztroskotání (rež. V. Olmer), Jeskyně Zlatá růže (it.), spíše zahr. koprodukce. Zájem o zpěv - vydala CD Zpívám si (nominace Objev roku 97 - Hud. akademie).
BIBLIOGRAFIE
rozhovory a články v čas. a novinách.
PRACOVNÍ ADRESA
Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, 120 00 Praha 2, tel. 24 25 74 84.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací