wz

DÍTĚ Zdeněk

DÍTĚ Zdeněk - herec, 19. 11. 1920 Praha, vdovec.
MANŽELKA
Zdeňka (zemř. 1989, úřednice).
RODIČE
František (zastřelen v pražské revoluci r. 1945) a Anna (v domácnosti).
NYNÍ
herec - důchodce.
STUDIA
Ref. reál. gymnazium, Praha 39; obchodní akademie, Praha 41; 2 roky konzervatoř u prof. Skrbkové.
KRÉDO
Vše mi béřete, můj laurus i mou růži.
ZÁJMY
fotografování všeho druhu.
PROFESNÍ DRÁHA
43 Městská divadla, 45 divadlo E. F. Buriana, 46 Vinohradské divadlo, 58 Realistické divadlo.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
s divadlem procestoval celou Evropu.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
nikdy nebyl v žádné politické straně.
VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ
a proto také nikdy nic nedostal. Ceny: film Divotvorný klobouk; divadlo Tři sestry; nadace Život umělce, Senior Prix 93, zasl. čl. RD Praha 5, Štefánikova tř.
BIBLIOGRAFIE
Kniha o divadle Větrník.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací