wz

DVORSKÁ Milena

DVORSKÁ Milena - herečka, 7. 9. 1938 Prostějov, vdaná (72).
MANŽEL
Josef Kraus.
DĚTI
1 syn, 1 dcera.
STUDIA
DAMU.
ZÁJMY
chalupa.
PROFESNÍ DRÁHA
60-91 Divadlo E. F. Buriana s výjimkou dvou let (70-72 Div. Za branou). Poté herečka v důch., hostuje v DZB II.
VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ
Cena ČLF za hru Špinavé ruce od J. P. Sartra a za Racka od A. P. Čechova.
DÍLO
nejdůl. role: Helena (K. Čapek: R. U. R.), Olga (Dürrenmatt: Meteor), Jesika (Sartre: Špinavé ruce), Glafíra (Gorkij: Jegor Bulyčov), Doris (Fitzgerald: Kdyby všichni listonoši), Regan (Král Lear), Sofie (Čechov: Ach ten Platonov), Polly (Brecht: Žebrácká opera), Titanie (Shakespeare: Sen noci svatojánské), Irina (Čechov: Tři sestry), Paní Erlynová (Wilde: Vějíř lady Windermerové), Luisa Rafiová (Bond: Moře), I. Arkadina (Čechov: Racek), Myriam (Sidon: Shapira), Blažena Peterková (Aškenazy: Pravdivý příběh Antonie Pařízkové) a další, role v TV inscenacích. Film. role: Vesničko má středisková (rež. J. Menzel) aj.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací