wz

GOTTWALD
(Československá Televize Praha, 1986, 5-ti dílný.)

Seriál začíná v období, kdy v KSČ narůstala bolševická opozice, které se postavil do čela Klement Gottwald. Po nástupu fašismu v Německu k moci se zvyšuje vnější ohrožení ČSR. Dochází k rozkladu státu díky politice buržoazních stran. KSČ jako jediná politická síla usiluje o bezpečnost a celistvost republiky. Usiluje o vytvoření široké lidové antifašistické fronty, která by shromáždila v boji za záchranu samostatnosti všechny demokratické síly. V době okupace politika okupantů vyvolává v lidech silně levicovou orientaci. Moskevské vedení KSČ v čele s Gottwaldem jsou jedinou politickou silou, která přichází s programem národní a demokratické revoluce a s jasnou představou, jak by měla nová republika po osvobození vypadat. Vzniká dramatický svár dvou rozdílných politických koncepcí, které jsou představované na jedné straně vedením KSČ a na druhé straně londýnskou emigrací. Po osvobození republiky se záhy rozpadá široká antifašistická fronta, která našla svůj výraz v politickém bloku Národní fronty. Komunisté v čele s Gottwaldem se snaží dále rozvíjet revoluční přeměny, které započaly v závěrečné fázi národně osvobozeneckého zápasu. Uvnitř Národní fronty i mimo ni se však začínají seskupovat síly, které se snaží pokrokový vývoj zabrzdit a zvrátit jej zpět. Národní a demokratická revoluce přerůstá v revoluci socialistickou. V závěru seriálu se ukazuje na pozadí několika dramatických dnů, jak došlo k rozhodujícímu střetu mezi reakčními a pokrokovými silami, který rozhodl o dalším osudu Československa. Ukazuje mistrovství politické taktiky a strategie vedení KSČ a Gottwalda, kteří v čele revolučně naladěného lidu odrazili pokus o "kontrarevoluční puč". Vysvětluje se mechanismus tohoto politického převratu a role jednotlivých skupin a osobností s využitím dokumentů.

Režie:Evžen Sokolovský
Hrají: Jiří Štěpnička - Gottwald,
Adolf Filip - Antonín Zápotocký,
Jan Teplý - Václav Kopecký,
Elo Romančík - Karol Šmidke,
Ladislav Lakomý - Edvard Beneš,
František Řehák - Jan Masaryk,
Otakar Brousek st. - Petr Zenkl,
Ilja Prachař - Hubert Ripka,
Vladimír Ráž - Jaroslav Stránský,
Michal Dočolomanský - Gustáv Husák,
Antonín Hardt - Zdeněk Nejedlý,
Václav Mareš - Jan Šverma,
Josef Langmiler - Zdeněk Fierlinger,
J. V. Tripolskij - J. V. Stalin,
Vladislav Beneš - Julius Fučík,
Hana Davidová - Hana Benešová,
Jaroslava Obermaierová - Marta Gottwaldová,
Petr Haničinec - Bohumil Laušman,
Jaroslav Moučka,
Jiřina Švorcová,
Ivan Vyskočil, Marcel Vašinka,
Miriam Hynková, Rudolf Jelínek,
Jiří Schwarz, Michaela Dolinová
aj.

Zpět na úvodní stránku českých filmů a seriálů

Zpracoval: Mgr.Pavel SUK
Mgr.Pavel.Suk@seznam.cz