wz

JANDÁK Vítězslav

JANDÁK Vítězslav, Mgr. - herec, 3. 8. 1947 Praha, ženatý (80).
MANŽELKA
Zdeňka (1950, roz. Veselá, Mgr., podnikatelka).
DĚTI
Klára (1980), Vítězslav (1982).
RODIČE
Vítězslav (1918-94, stát. úředník) a Antonie (1917, kniž. redaktorka).
NYNÍ
herec, člen představ. Aterliéry Zlín, a. s., prezident mezinár. fest. filmů pro děti a mládež Zlín, čl. zastupitelstva hl. m. Prahy.
STUDIA
DAMU, herectví, Praha 70.
KRÉDO
Když chceš od vola srnčí, tak si vůl sám.
ZÁJMY
automobilový sport, práce s lidmi, všechny oblasti kultury.
PROFESNÍ DRÁHA
69-77 angažmá Div. Na zábradlí, 77-91 Film. stud. Barrandov - herecký soubor. 80-83 Laterna magika, divad. hostování (A. Máša: Noční zkouška, rež. E. Schorm), 86-89 Laterna magika (A. Máša: Vivisekce). Nyní radní hl. m. Prahy - zastupitelstvo hl. m. Prahy.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
60 otec odsouzen za podvracení republiky. První rok studia na JAMU Brno, od 2. roč. DAMU Praha. 80 těž. zranění - jako chodec přejet autem, dvouletá pracovní pauza ze zdravot. důvodů.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
orientace občanská, liberální.
VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ
89 Tokio - 1. cena za nejlepší inscenaci r. 88 Jsou určité hranice (O. Kosek) - jedna z hlav. rolí.
DÍLO
nejdůl. role - divadlo: Disk - Vojcek, Div. Na zábradlí - Na dně, Po laně přes Niagaru, Les. Televize - pohádky, např. Floriánkovo štěstí, inscenace - např. Psí kůže, seriál Velké sedlo, Jsou určité hranice. Film - např. Metráček, Velikonoční dovolená a dalších cca 20 filmů. Z posledních - Tankový prapor aj.
BIBLIOGRAFIE
rozhovory v tisku.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací