wz

KARLÍK Josef

KARLÍK Josef, prof. - herec, 19. 3. 1928 Kroměříž, ženatý.
MANŽELKA
54-54 Jarmila Kiková, 55 Jarmila (roz. Palivcová).
RODIČE
Josef a Růžena.
NYNÍ
člen činohry Národního divadla v Brně, ved. hereckého ateliéru na JAMU, 1. 5. 1995 jmenován prezidentem republiky vysokošk. profesorem pro obor herecká tvorba.
STUDIA
JAMU, div. fakulta, herectví, 50.
ZÁJMY
divadlo.
PROFESNÍ DRÁHA
po absolutoriu rok v Oblastním div. Č. Těšín jako herec a rež., 52-54 Divadlo čs. armády na Vinohradech, 54- Státní divadlo v Brně (později přejm. na Zemské div. v Brně, nyní Národní).
DÍLO
divadelní role: Shakespeare - Jindřich IV., Lear, Malvolio, Jago, Puk, Agamemnon, Falstaff. Brecht - Azdak, Callas, Galileo, Puntila. Dürrenmatt - Augiáš, Romulus, Edgar. Sartre - Goetz (Ďábel a Pánbůh). Moliére - Tartuffe. Tyl - Švanda, Vocílka, Rekordat. Hubač - Král krysa, Napoleon. Mrštíkové - Lízal aj. Role ve filmu, TV, rozhl.
PRACOVNÍ ADRESA
Národní divadlo, Rooseveltova ul., 602 00 Brno.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací