wz

KOLÁŘOVÁ Dana

KOLÁŘOVÁ Daniela - herečka, 21. 9. 1946 Cheb, rozvedená.
MANŽEL
73-88 Jiří Ornest (1946, herec).
DĚTI
Šimon O. (1974), Matěj O. (1977).
RODIČE
Václav K. a Věra Horynová (1921).
NYNÍ
herečka Divadla Na Vinohradech.
STUDIA
DAMU, Praha 68.
KRÉDO
Není krásné co není poctivé. (Tao).
ZÁJMY
literatura, příroda, ekologie, hudba, turistika.
PROFESNÍ DRÁHA
68-70 Divadlo S. K. Neumanna, 71- Divadlo Na Vinohradech.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
práce pro nadaci a společnost DUHA (pro integraci osob s mentál. postiž.).
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
dříve bezpart., 90 OF, ve volbách v r. 90 zvolena do ČNR, 90-92 poslankyně ČNR za Prahu - OF, později SD - OH, dnes bezpartijní.
DÍLO
div. role: Mimi (Loupežník), Beatrice (Mnoho povyku pro nic), Polja (Měšťáci), Kněžna Mstislavská (Car Fjodor), Ofélie (Hamlet), Margarita (Červené nosy), Maggie (Tanec na konci léta), Anna (Otcové a synové), Valerie (Povídky z vídeňského lesa), Jackie (Máma říkala, že bych neměla), Simiane (Markýza de Sade). Div. bez zábradlí: Play Strindberg (Alice). Účinkování v rozhlase, TV (Sňatky z rozumu, Taková normální rodinka, Žena za pultem, Dnes v jednom domě, Doktor z vejminku, Podnájemník, Jak namalovat ptáčka, Smrt císaře a krále Karla IV., Jsou určité hranice, Jakub sklář, pohádky, Jane v Lékárníkových holce rež. Procházky aj.). Filmy: 67 Soukromá vichřice (rež. H. Bočan), 69 Slasti Otce vlasti (K. Steklý), 73 Noc na Karlštejně (Z. Podskalský), 76 Léto s kovbojem (I. Novák), 76 Na samotě u lesa (J. Menzel), 78 Setkání v červenci (K. Kachyňa), Obecná škola (rež. Svěrák) aj.
PRACOVNÍ ADRESA
Divadlo na Vinohradech, 120 00 Praha 2, tel. 24 25 74 84-6.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací