wz

KOPRETINY PRO ZÁMECKOU PANÍ
(Filmové studio Gottwaldov, 1981, 85 min.)

Režie: Josef Pinkava
Námět: kniha Stanislava Rudolfa
Scénář: Jaroslav Petřík, Josef Pinkava
Kamera: Jiří Kolín
Hudba: Karel Svoboda


Hrají:
Katka - Sylva Julinová
Petr - Jan Hartl
Otec - František Husák
Matka - Zdena Hadrbolcová
Ida - Jana Tomšů
Hanka - Eva Holubová
Tonda - Tomáš Vacek
Těšíková - Jiřina Jelenská
Těšík - Stanislav Tříska
 
          Zámeckou paní nazývají patnáctiletou Katku, jejíž rodiče jsou správci hradu Krabonoš. Dostala poslední vysvědčení, má 
před sebou bezstarostné dny prázdnin. Ale místo s kamarádkami u vody je tráví v hradní pokladně prodáváním vstupenek. Jed-
noho dne se na Krabonoši objeví student Petr, který tu má přechodně dělat průvodce. Stačí jediný pohled, aby se Katka bez-
hlavě zamilovala. Petr je ale samotář a Katčina snaha upoutat jeho pozornost se nesetkává s úspěchem. Vynalézavost zámecké 
paní se však stupňuje a jednoho dne to dojde tak daleko, že se na hradě objeví policie. Ze sbírky hradu totiž zmizí vzácný e-
xemplář. Za vším je Katka. Její příběh vypráví právě o tom, co dokáže udělat první láska.