wz

MORAVEC Miroslav

MORAVEC Miroslav - herec, 6. 1. 1939 Praha, svobodný.
RODIČE
Miroslav (1911-86) a Marie (1911-97).
NYNÍ
solista Divadla na Vinohradech Praha.
STUDIA
DAMU (externě), obor herectví, Praha 62.
KRÉDO
Slušnost a poctivost není slabost, ale síla!
ZÁJMY
hudba, výtvar. umění, plavání, moře, cestování.
PROFESNÍ DRÁHA
angažmá 61-62 Divadlo pracujících Most, 62-64 Divadlo Pohraniční stráže Cheb, 64-68 Divadlo pracujících Gottwaldov (Zlín), 68-72 Divadlo Za branou Praha, 72-88 Divadlo S. K. Neumanna Praha, 88-92 Městská divadla pražská Praha, 92-94 div. ABC, 94-96 div. Komedie, 96- Div. na Vinohradech.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
King's School of Englisch - Bornmouth, Great Britain.
VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ
cena SČDU (J. Topol - Jejich den - Mirek), cena Františka Filipovského - Cena diváků 96, 97.
DÍLO
role: v Div. Pohraniční stráže např. Jindřich (J. Topol: Konec masopustu), Jiří (L. Kundera: Majitelé klíčů); Div. pracujících Gottwaldov např.: Mirek (J. Topol: Jejich den), Loupežník (K. Čapek: Loupežník); v Div. Za branou role v inscenacích Maškary z Ostende, Zelený papoušek, Antická trilogie aj.; v Div. S. K. Neumanna např. Král Jindřich (J. Annouilh: Tomáš Becket), Lennie (J. Steinbeck: O myších a lidech); Městská divadla pražská např. Hamáček (J. Švandrlík: Černí baroni), S. Freud (F. Dürrenmatt: Achterloo), Div. na Vinohradech např.: Viktor Molnár (Kočičí hra), starosta (Návštěva staré dámy), Šprich (Maškaráda) a řada dalších rolí; stálá externí spolupráce s Čs. rozhlasem, Čs. televizí, filmem a dabingem; Lyra Pragensis, Viola, Audiostory, Suphraphon aj.
BIBLIOGRAFIE
řada odbor. a populár. časop. a deníků, např. Česká televize, Lidové noviny, Divad. noviny, Květy atd.; knihy J. Hořce - populár. četba.
PRACOVNÍ ADRESA
Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 1, 120 00 Praha 2, tel. 24 25 74 84.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací