wz

NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA
(Československá Televize 1977,1981, 20-ti dílný.)

Legendární seriál autora Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka "Nemocnice na kraji města". Ve dvaceti dílech mohou diváci znovu sledovat své oblíbené hrdiny - lékaře, sestry, pacienty a všechny kolem nich.V době premiéry se v neděli večer vylidnily ulice, nadšená veřejnost si vynutila další pokračování které bylo natočeno v roce 1981 a po více než dvaceti letech nyní vzniká ještě další série...

Napsal : Jaroslav Dietl
kamera : J.Novotný
Režie : Jaroslav Dudek

hrají :

L. Chudík, L. Frej, E. Balzerová, M. Kopecký, J. Abrhám, J. Štěpánková, N. Popelíková, A. Čunderlíková, J. Hanzlík, I. Janžurová, O. Kaiser, L. Pešek, D. Medřická, J. Dvořák, H. Maciuchová, V. Sloup a další.

Jednotlivé díly

1.díl : Výročí
2.díl : Strach
3 díl : Spor
4.díl : Loket
5.díl : Rozvod
6.díl : Únos
7.díl : Ema
8.díl : Hnízdo
9.díl : Odchod
10.díl : Nástup
11.díl : Smíření
12.díl : Srážka
13.díl : Setkání
14.díl : Reoperace
15.díl : Gravidita
16.díl : Zánět
17.díl : Punkce
18.díl : Oponentura
19.díl : Procento hnisavých komplikací
20.díl : Odečítání

Popis jednotlivých dílů

1.díl
Příběh začíná v rodině primáře Sovy. Slaví se tu výročí svatby jeho syna Karla. Do nemocnice přivážejí známého hokejistu Přemysla Rezka, který byl těžce zraněn při autonehodě.Ve stejný den nastupuje na oddělení orthopedie i nová doktorka Alžběta Čejková...

2.díl
Velká vizita je nejen hybnou pákou nemocničního koloběhu, ale i zrcadlem charakterů jednotlivých postav. Strach před operací prožívá nejen těžce raněný hokejista Rezek, ale i mladičká lékařka Čeňková, která nastoupila na své první místo. Strach je příčinou, že její ruce při chirurgickém zákroku ztuhnou křečí a způsobí jí nevolnost. Odbývá si tak svůj trpký, ale nezbytný křest.

3.díl
Primář Sova svolává celý lékařský kolektiv k poradě. Dochází k vážnému střetu v názorech na léčebný postup v případě Přemysla Rezka. Mladá doktorka Alžběta Čeňková prožívá na svém novém pracovišti první operační křest za přátelské pomoci doktora Štrosmajera. Seznamuje se s odbornými znalostmi svých kolegů ortopedů, blíže poznává schopného a ctižádostivého doktora Blažeje, který má velkou slabost pro ženskou krásu...

4.díl
Pacient Přemysl Rezek je nespokojen s léčebným postupem, který mu má vrátit fyzické i duševní zdraví. Ředitel nemocnice je informován o domnělém nezdaru Rezkovy operace a žádá doktora Blažeje a Štrosmajera o další průběžné informace. Doktor Štrosmajer chce vypátrat, pro jaký účel ředitel tyto informace potřebuje a kdo mu je donáší....

5.díl
Primáři Sovovi přichází pozvání k soudu. Jeho snacha Kateřina a syn Karel se rozvádějí. Manželka doktora Blažeje vyhledá sestru Inu, varuje ji před tím, aby pokračovala v poměru s jejím mužem a žádá svého muže, aby milostný vztah okamžitě ukončil. Naléhá, aby Ina byla propuštěna z nemocnice. Přemysl Rezek pln naděje podstupuje další složitou operaci, z níž se proti původnímu plánu uskuteční pouze jedna část. Chlapec znovu podléhá beznaději. Odvahy mu dodává doktorka Čeňková. Alžbětina spolubydlící doktorka Králová se stěhuje do vlastního bytu, protože čeká vytoužené dítě...

6.díl
K doktoru Štrosmajerovi přichází manželka kapelníka Bauera s tím, že jeho dcera jí odvedla manžela. Žádá ho o zásah. Štrosmajer se marně pokouší své dceři domluvit. Doktorka Alžběta Čeňková chce připravit pacienta Rezka na novou životní perspektivu a sdělí mu, že nebude už nikdy hrát hokej. Primář Sova to považuje za takové porušení lékařské etiky, že doktorku Čeňkovou z oddělení propouští. Doktor Štrosmajer navštíví večer primáře a přimlouvá se za Alžbětu. Ještě téhož večera přijíždí k Sovovi jeho snacha se zprávou, že Karel unesl dcerku Haničku k sobě do Týniště, ačkoliv soud přiřkl dítě jí. Sova odjíždí s Kateřinou a jejím společníkem do Týniště ke Karlovi. Dochází k prudkému konfliktu mezi oběma manžely. Hospodyně Ema naléhá na primáře Sovu, aby se všemi silami snažil svého syna dostat z těžké životní situace.

7.díl
Ředitel nemocnice doporučuje primáři Sovovi propuštění sestry Iny. Sova odmítá. Zdá se však, že doktor Blažej by její odchod uvítal. Vyhledá Inu a žádá ji, aby odešla na vlastní žádost. Nešťastná Ina přijímá konečně bezvýhradný obdiv Romana Jáchyma. Hospodyně Ema odjíždí údajně na návštěvu k příbuzným, ve skutečnosti jede navštívit mladého Karla Sovu. Doktorka Králová porodí zdravou dcerušku a dává jí jméno Eliška. Chirurg Řehoř se rozhoduje požádat Alžbětu Čeňkovou o ruku. Mezitím vzniklo nové pouto mezi Rezkem a Alžbětou, která Řehoře odmítne. Sovova hospodyně Ema náhle velmi vážně onemocněla. Lékaři se obávají nejhoršího...

8.díl
Do nemocnice přivážejí těžce raněného svářeče Václava Pěnkavu. Nový pacient způsobí k údivu všech proměnu sestry Huňkové v příjemnou mladou ženu. Pěnkavu navštíví v nemocnici kamarádi z jeho party a teprve teď vychází najevo, že je všechny s nasazením vlastního života zachránil z hořícího objektu. Obvodní lékařka posílá do nemocnice ohrožené dítě. Doktor Cvach podcení stav dítěte a nenasadí účinnou léčbu. Dítě je zachráněno v poslední chvíli. Primář Sova navrhuje Cvachovi, aby z nemocnice odešel a sám se rozhoduje odejít do důchodu.

9.díl
Pacient Václav Pěnkava a sestra Huňková chystají sňatek. Primář Sova oznamuje, že odchází do důchodu a hodlá jít za svým synem Karlem na obvod. Sestra Huňková požádá doktora Štrosmajera o zprávu o zdravotním stavu svého budoucího manžela. Ukazuje se, že Václava Pěnkavu opravdu miluje. Primář Sova provádí svoji poslední operaci a loučí se s personálem nemocnice. A doktor Štrosmajer přejímá Sovovu funkci. Irena pozve svého otce na večeři. Její partner, kapelník Bauer, žádá Štrosmajera o měsíční apanáž za to, že u Ireny zůstane. Rozlícený Štrosmajer se na něj vrhne a způsobí mu zranění. Vzápětí na to přivážejí do nemocnice jeho dceru po nezdařeném pokusu o sebevraždu. Ředitel nemocnice oznamuje Štrosmajerovi, že vzhledem k incidentu s Bauerem ho nemůže do funkce primáře jmenovat.

10.díl
Primář Sova, který se rozhodl odejít do důchodu, se zabydluje v Týništi, kde pracuje jeho syn Karel. Štrosmajer po konfliktu s Bauerem navrhuje svěřit primariát nemocnice doktoru Blažejovi. Ina je první, kdo to Blažejovi oznámí. Doktor Cvach, který po primariátu touží, sděluje řediteli nemocnice, že doktor Blažej své styky s Inou nepřerušil a že by primářské místo mělo být nabídnuto jemu. Ředitel Cvacha s despektem odmítá. Primář Sova stráví v Týništi první ordinační den jako obvodní lékař, když zastoupí svého syna Karla. Napjatý vztah mezi synem a otcem se v prvních hodinách lékařské spolupráce vyjasňuje...

11.díl
Ina opouští nemocnici. Doktor Cvach se pokouší intrikovat proti primáři Blažejovi. Pro své záměry se snaží získat doktora Štrosmajera, ten ho rozhodně odmítá. Zpráva o nástupu Sovy staršího do funkce obvodního lékaře se šíří po kraji. Doktor Blažej pověří Cvacha mimořádně náročnou operací. Zaskočený Cvach se neodváží operaci provést a v posledním okamžiku od ní ustupuje. Tento Blažejův úskok nekvitují jeho kolegové s nadšením, ale Blažej má konečně všechny argumenty, aby se Cvacha zbavil. V Týništi zatím dochází ke sblížení i smíření otce a syna. Karel se otci svěřuje se svou touhou po chirurgii. Sova starší ví, že se v Boru uvolnilo místo chirurga. Rozjede se za Blažejem a požádá ho o místo pro svého syna. Blažej odmítá s odůvodněním, že Sovův syn není spolehlivý lékař. Ve skutečnosti se obává konkurence...

12.díl
Doktor Cvach opouští své místo na ortopedii. Jeho nepřátelství vůči primáři Blažejovi roste. Uzdravený Václav Pěnkava zve osazenstvo nemocnice na svatbu. Roman Jáchym, který z ochoty sveze Cvacha na nádraží, se od něj dovídá, že Ina opět navázala milostný vztah s Blažejem. Roman se vrací do nemocnice a žádá od své ženy okamžitou odpověď. Když se jí nedočká, jede za Blažejem. Ten odmítá Romana vyslechnout, a tak si chlapec na Blažeje počká ve svém voze. Při automobilové honičce oba havarují. Roman, sám vážně zraněn, vyprostí Blažeje a dopraví ho do nemocnice. Blažej má těžce poraněnou ruku a přeje si, aby ho operoval doktor Sova. Alžběta jede v noci pro Sovu do Týniště...

13.díl
Bývalý primář Sova definitivně odmítá nabízené místo v Boru a vrací se na obvod do Týniště. Doktorka Čeňková poznává, že pro Rezka byla jen chvilkovým zážitkem. Mezi hosty svatby Pěnkavových začínají v sobě nacházet sympatie mladý Sova a Alžběta Čeňková.

14.díl
Koná se svatba Karla Sovy a Alžběty Čeňkové. Přicházejí první konflikty a je patrné, že sloužit pod Blažejem nebude pro Karla tak snadné. A udělat si při službě kandidátskou práci bude ještě těžší. Starý primář Sova přivádí do služby v Týništi doktorku Fastovou, ženu ráznou ba svéráznou. Ina Jáchymová žádá sestru Huňkovou-Pěnkavovou, aby mohla sloužit noční služby. Blažej to zprvu přijímá s nelibostí, ale pak znovu podlehne jejímu kouzlu. Penzionovaný primář Vrtiška zláká doktora Štrosmajera do šachového klubu, ale hned první partie s malou Oldřiškou nedopadá slavně.

15.díl
Přijíždí právě promovaný doktor Peterka, mladý, ale už teď dostatečně sebevědomý. Primář Blažej, toužící po Ině, se dovídá, že Ina je v jiném stavu - a bezpochyby jeho přičiněním. Jeho reakce je prudká, odmítavá, zlá. Alžběta s Karlem navštíví svého otce a tchána, poznají doktorku Fastovou a ta jim poradí, co si počít s kandidátskou prací. Do nemocnice přichází nový pacient, zelinář Dobiáš a jeho drsná žena se hned na počátku dostane s Blažejem do ostrého konfliktu...

16.díl
Zlomený kloub zelináře Dobiáše se po první operaci zanítil a lékaři poznávají,že nastává úmorný boj.O to těžší,že Dobiášová neváhá,označí všechny za viníky a ohlásí případ řediteli nemocnice s tím,že si bude stěžovat dál.Ta věc je čím dál nepříjemnější a vyvolává další spory. Arnošta Blažeje, nesoucího na fakultu kandidátské práce, čeká překvapení: asistentem na katedře je doktor Cvach, jehož odchod z nemocnice v Boru Blažej před časem prosadil...

17.díl
Rozprava na katedře nedopadne pro Arnošta Blažeje dobře:jeho práce je uznána jako slibná,ale přesto ji má doplnit a přepracovat. To je ovšem ponižující. Mladý doktor Peterka dostává zatím během svého působení jednu drsnější lekci za druhou.Není divu,že se chová vzpurně a nepřijímá ani sebelépe míněné rady. Na základě stížnosti zelinářky Dobiášové přijíždí do nemocnice krajský ortopéd,aby prozkoumal,zda se při léčení postupovalo správně. Zdá se,že větší starosti to působí řediteli,Blažej se chová zcela neústupně...

18.díl
Prověření případu krajským ortopédem je jednoznačné:při Dobiášově léčení bylo postupováno zcela bezchybně.Doktor Strosmajer,náhradník v šachovém turnaji za malou Oldřišku,nejen slavně zvítězí,ale ještě odhalí,že obvodní lékařka nemoc děvčátka špatně odhadla a rychle zasahuje,aby Oldřišku zachránil.Karel Sova utrpí při zkoušce zdrcující porážku.Kdosi odhalí,že si ke své práci přisvojil i fakta z cizích operací. I doktor Sova starší utrží zlou ránu,když si pro doktorku Fastovou přijíždí náhle její muž.Doktor ©trosmajer se marně snaží vysvětlit zelinářce Dobiášové podstatu těžkostí při léčení jejího manžela...

19.díl
Do nemocnice přijíždí ministerská komise,aby projednala stížnost zelinářky Dobiášové.Každý před tou komisí vypovídá poněkud jinak a Blažej prudce a rozhořčeně vytýká Karlovi Sovovi jeho nesolidárnost s ostatními.Tenhle konflikt je největší a nejtěžší jaký ortopédie poznala.Doktor Strosmajer při jedné z operací dostane těžký srdeční záchvat,doktorka Králová ho rychle odváží na své oddělení...

20.díl
V závěrečné části seriálu zůstává primář Blažej na oddělení jako lékař sám. Na radu vrchní sestry Pěnkavové se obrátí na Alžbětu. Ta nabídku návratu na ortopedii přijímá a rozjede se za doktorem Sovou starším. Nakonec se sejdou nad operačním stolem Alžběta, Blažej a Sova... Tímto dílem, nazvaným Odečítání, se dvacetidílná série Nemocnice na kraji města uzavírá. Ale příběhy lékařů, sester, pacientů a všech kolem nich nekončí. V dalším novém třináctidílném pokračování, nazvaném Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, se budeme s hrdiny legendárního seriálu setkávat znovu.


Zpět na úvodní stránku českých filmů a seriálů