wz

PREISS Viktor

PREISS Viktor - herec, 13. 3. 1947 Praha, ženatý (69).
MANŽELKA
Jana (1948, roz. Drchalová, herečka - viz).
DĚTI
2 synové.
NYNÍ
herec, čl. Div. na Vinohradech.
STUDIA
DAMU, herectví (V. Fabiánová, K. Palouš), Praha 69.
KRÉDO
Divadlo je věc, která má či která by měla dělat člověka lidštějším, což znamená méně.
ZÁJMY
fotografie, dokument (film), příroda, příležitost. výtv. a literár. činnost - privátně.
PROFESNÍ DRÁHA
69-83 angažmá v Měst. div. pražských, 83- Div. na Vinohradech.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
85 spolupr. na koprod. filmu Philip de Monte - Španěl., 87 div. turné (J. Hubač: Generálka) Toronto, 88 - spolupr. na koprod. filmu Železná spirála, Jugosl., 89 - studij. cesta po divad. školách, Anglie, 90 koprod. spolupr. na filmu Rajská zahrada, Japonsko.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
vždy bezpart.
VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ
tit. zruš.
DÍLO
30 let praxe u divadla, pedagog. činnost, televiz. inscenace, práce v rozhl. i filmu, účast v hud. pořadech atp. Role v MDP - např. Anouilh - Eurydika, Orfeus, Malované na skle, Jánošík, Faust, Amadeus, Harold a Maude - Harold, Urfaust - Faust aj. DNV - Zločin a trest, Svidrigajlov, Cyrano z Bergeracu - Cyrano, Urmefisto - Höfgen, Jakobowski a plukovník - J. Werfel, Brouk v hlavě - Feydran (dvojrole), muzikál Muž z La Manchy, role Cervantes a Don Quiote aj., role ve filmech: Milenci v roce jedna, Romaneto, Svatba upírů, Báječná léta pod psa aj., v ČT rež. dok. Být hercem v Čechách (95).
PRACOVNÍ ADRESA
Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, 120 00 Praha 2.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací