wz

PREISSOVÁ Jana

PREISSOVÁ Jana, roz. Drchalová - herečka, 7. 2. 1948 Plzeň.
MANŽEL
Viktor (1947, herec - viz).
DĚTI
2 synové.
NYNÍ
herečka, členka Národního divadla Praha; pedag. herectví na Konzervatoři v Praze.
STUDIA
Div. fak. AMU, herectví (M. Nedba), Praha 70.
ZÁJMY
literatura, příroda, archeologie.
PROFESNÍ DRÁHA
70-92 ang. Divadlo na zábradlí, 92- Národní divadlo.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
zahr. turné: Německo, Švýcarsko, Finsko.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
vždy bezpart.
DÍLO
role: Grušenka (Gorkij - Na dně), Ifigenie v Aulidě (Klytaimnéstra), Čechov - Tři sestry (Máša), Pobřeží aj., spolupr. s telev. a filmem - Rozmarné léto, dvoudílný TV film, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Svatba bez prstýnku, Sonety o lásce, Zločin v šantánu aj. 29 let praxe u div., pedag. činnost, spolupr. s rozhl. a telev. Role v ND: Strinberg - Slečna Julie, Tanec smrti, Goldoni - Mirandolina, Čechov - Višňový sad (Raněvská), Falkenštejn - Královna Kunhuta aj.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací