wz

RODEN Karel

RODEN Karel - herec, 18. 5. 1962 České Budějovice, svobodný.
RODIČE
Karel (1914-92, herec, zasl. umělec) a Irena (1931, zdrav. labor.).
NYNÍ
herec.
STUDIA
DAMU, herectví, Praha.
PROFESNÍ DRÁHA
88-92 Činoher. studio Ústí n. L., 92-93 čl. Národ. divadla, 93- jako host v růz. div. (Labyrint, Divadlo v Dlouhé, ND, Adrie).
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
93-94 stud. pobyt v Londýně.
DÍLO
filmy: Masseba (rež. M. Zábranský), Čas sluhů (I. Pavlásková), Čas dluhů, Corpus delicti (I. Pavlásková), Copak je to za vojáka (P. Tuček), Jen o rodinných záležitostech (J. Svoboda), Hrad z písku (Z. Zemanová), Silnější než já (P. Šícha), Don Gio (bratři Cabani), Král Ubu (F. Brabec) - nom. na Českého lva za vedl. her. výkon dvojrole (J. Jireš), Praha očima (M. Pavlátová) aj. TV: Nejdelší návrat (P. Brabec), Kvůli mně přestane (J. Adamec), Večerní svítání (J. Svoboda), Čardášová princezna (Z. Havlíček) a další.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací