wz

SOBOTA Luděk

SOBOTA Luděk, Mgr. - herec, 27. 5. 1943 Praha, ženatý.
MANŽELKA
1. m. Jana, 2. m. 82 Adriena.
DĚTI
Robert, Ladislav.
RODIČE
František a Jana.
NYNÍ
autor, herec a režisér Směšného divadla, Praha.
STUDIA
DAMU, herectví (Sklenčka, Nedbal), Praha 64.
ZÁJMY
příroda, sport a krásno jako estetická kategorie.
PROFESNÍ DRÁHA
Kladivadlo, Ústí n. L. (67), Studio Y, Liberec (68-72), div. Semafor (72-90), Směšné divadlo (91).
DÍLO
film. role: 74 Jáchyme, hoď ho do stroje (rež. O. Lipský), 78 Jen ho nechte, ať se bojí (L. Rychman), 76 Zítra to roztočíme, drahoušku (P. Schulhoff) aj.; TV: inscenace a pořady zábavného charakteru (Senzibilšou), gramodesky, kniha Jak vyrobit bumerang (spolu s M. Šimkem), Facky místo pohádek.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací