wz

VRÁNOVÁ Gabriela

VRÁNOVÁ Gabriela, Mgr. - herečka, pedagožka, recitátorka, fejetonistka, 27. 7. 1939 Nové Mesto n. Váhom, vdaná (68).
MANŽEL
Jiří Kepka (1938, Mgr., středošk. učitel).
DĚTI
Ondřej Kepka (1969, Mgr., herec, režisér - viz).
RODIČE
Jaroslav V. (1904-88, prof.) a Marie (1916-94, učitelka).
NYNÍ
herečka Div. na Vinohradech, pedagožka konzervatoře (hudebně-dramat. oddělení).
STUDIA
JAMU, herectví, Brno.
ZÁJMY
recitace, fejetonistika, zpěv, literatura, poezie.
PROFESNÍ DRÁHA
angažmá: 60-62 Stát. div. Ostrava, od 62 Div. na Vinohradech.
ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI
pochází z katol. rodiny, otec, básník Jaroslav Vrána (pseud. Verián), redaktor katol. čas. Úsvit společně s Dominikem Peckou. Poslankyně duchovního parlamentu česko-slovenského, iniciovaného časopisem Mosty. Zahr. cesty: 2x Mexiko (Helena v RUR, Mária ve Slavnosti na stříbrné hoře, potom Hodinářka z Cordoby - fest. v Guanajnatu, Cinded de Mexico aj.), 66 Německo - Válka s mloky, 94 hl. role ve hře G. Bartoše Ostře ohraničený prostor (v němčině), 74 Maďarsko - Maryša, rozhlas - šansony J. Kainar, Rusko - MCHAT - Maryša, Lola v Loupežníkovi, Varšava - Kultur. centrum (92) aj.
SPOLEČENSKO-POLITICKÉ AKTIVITY
vždy bezpart.
VYZNAMENÁNÍ, OCENĚNÍ
Cena Čs. rozhlasu, Cena Jaroslava Průchy, Cena hl. m. Prahy, Křišťálová růže (nejvyšší ocen. v obl. um. přednesu), Cena K. Čapka za r. 96, Cena Audiostory 95.
DÍLO
div. role: Nora (Ibsen), Antigona (P. Karvaš), Markétka (Goethe: Faust), Maryša (bří Mrštíkové) Natálie (Turgeněv: Měsíc na venkově), Madlenka (Tyl: Tvrdohlavá žena), Plajznerka (Drda: Dalskabáty), Margaret (Ch. Kettley: Máma říkala), Edna (Allbec: Křehká rovnováha) aj., řada rolí v rozhlase (Dáma s kaméliemi, autor. Dobrá jitra, Zweigova Netrpělivost srdce, Večerníčky), televize: F. L. Věk, Sňatky z rozumu, My všichni školou povinní, Chalupáři, Slečna Rajka (I. Andrič), Tchyně aj.; film. role: 66 Poklad byzantského kupce, 66 Smrt za oponou, Hledá se táta, Agent z Vaduzu aj. Kniha fejetonů: 94 Magnetický vítr. Spoluúčast na knize: Josef Kemr, Miloš Kopecký. V. Menšík (fejetony). Spoluúčast na 30 gramodeskách, např.: Maryša, Dalskabáty, Český melodram aj. Samostatně: Čarovné prstýnky (pohádky M. Zinnerové). Samost. audio kazety: Cikánské pohádky, Indiánské báje a pověsti, Jana Eyerová, Pohádky K. Šiktance aj.
BIBLIOGRAFIE
Divadlo jednoho herce, Dilia, DÚ 89, Š. a L. Bartoškovi: Filmové profily 2/90, Vinohradské listování, nakl. Paseka 92, P. Hořec: Úsměvy paní Thalie, nakl. Daniel 92, M. Storchová: Filmoví herci a herečky, nakl. Erika 93, Koktejl 97, Sloven. listy 97 aj.

čerpáno z : www.kdojekdo.cz + dalších informací